Корзина пуста.

Корзина пуста.

Корзина пуста.

ДОГОВІР ОФЕРТИ

оферта №1 від 20 вересня 2019 року

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА ДІЄ З МОМЕНТУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОПЛАТИ УЧАСТІ В ОНЛАЙН ЗАХОДАХ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТУ

 ADVANT  EVENT, ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ ПРОЕКТУ ЗА АДРЕСОЮ

https://advantevent.com/oferta/

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА ДІЙСНА ДО 31 грудня 2021 року

Індивідуальний підприємець Платко Наталія Володимирівна ЄДРПОУ 2684905220 (далі – Виконавець), виставляє справжню публічну оферту для укладення Договору про надання онлайн доступу до онлайн заходів, що проводяться в рамках Компанії ADVANT, на нижченаведених умовах:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати особі, акцептувати справжню оферту (далі – Замовник), послуги з надання онлайн доступу до онлайн трансляцій заходів ADVANT EVENT, а Замовник зобов’язується ці послуги прийняти і сплатити через платіжну систему LiqPay, встановлену на сайті Виконавця https://advantevent.com

1.2. Послуги надаються у формі забезпечення доступу Замовника до  відео та аудіо записів, онлайн-трансляцій, майстер-класів ADVANT, що проводяться досвідченими висококваліфікованими спікерами та партнерами Компанії ADVANT – через особистий кабінет Замовника.

1.3. Назва, програма, ціна і терміни проведення онлайн навчання визначаються відповідно до розкладу, розміщеному на сайті Виконавця за адресою: https://advantevent.com і замовленню Замовника, складенаго на сайті при онлайн реєстрації участі на відповідні онлайн заходи.

1.4. Акцепт справжньої оферти вважається здійсненим за умови попередньої онлайн реєстрації на сайті Виконавця на відповідний онлайн-захід і оплаті участі у ньому.

2. Права і обов’язки Виконавця

2.1. Виконавець має право:

2.1.1. Самостійно визначати програму, обсяг і формат проведення онлайн-заходів.

2.1.2. При необхідності, в односторонньому порядку зміщувати дати проведення навчання, повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 10 днів до зазначеної на сайті Виконавця за адресою: https://advantevent.com дати його початку.

2.1.3. Виконавець має право заблокувати доступ до матеріалів сайту для Замовника, якщо він своїми діями або бездіяльністю порушує умови цього Договору та / або інші вимоги Виконавця.

2.1.4. Виконавець має право провести перевірку даних Користувача та інших осіб, зазначених Користувачем, за критеріями Виконавця. Крім того, Виконавець має право вимагати від Користувача пред’явлення документів, що засвідчують його особу, і надання інших даних, що ідентифікують Користувача, у випадках, передбачених умовами відповідних заходів, або законодавством України. У разі ненадання документів, або невідповідності відомостей в них, Виконавець має право відмовити Користувачеві в наданні послуг.

2.1.5. Стягнути з Замовника збитки в повному обсязі у разі порушення Замовником умов Договору.

2.1.6. При порушенні Замовником умов договору по п. 3.3. цього Договору, якщо доступ до заходів реалізується через онлайн-трансляції або до їх відео та/або аудіо записів, Виконавець має право заблокувати доступ без повернення грошових коштів. Фактом порушення може бути вхід за унікальною посиланням більш ніж з 2-х пристроїв і IP-адрес, передачі доступу до особистого кабінету, а також інші встановлені Виконавцем факти порушення.

2.2 Виконавець зобов’язаний:

2.2.1. Надати доступ Замовнику до заходу, організованого Виконавцем, після акцепту оферти.

2.2.2. Організувати і забезпечити належне надання послуг, передбачених в пункті 1 цієї оферти.

2.2.3. Надати Замовнику після проведення онлайн навчання доступ до запису проведеного заходу в його особистому кабінеті сайту Виконавця, якщо це передбачено опцією квитка на захід, який вибрав і оплатив Виконавець.

2.2.4. Інформувати Замовника про статус Замовлення і факт надходження оплати за Замовлення. Фактом того, що Замовник поінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказанної Користувачем при реєстрації на сайті Виконавця, що містить підтверджуючу інформацію, а також за допомогою інших видів комунікації, як Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp, SMS.

2.3. Виконавець не несе відповідальності за недостовірні або помилково введені дані при реєстрації, внаслідок чого Замовник не отримав лист або інші види повідомлень

від Виконавця, а також у разі, якщо дані повідомлення не були доставлені через блокування провайдера, спам-фільтрів і інших факторів, що не залежать від Виконавця.

3. Права і обов’язки Замовника

3.1 Замовник має право:

3.1.1. Вимагати належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань.

3.1.2. Відмовитися від цього Договору відповідно до п. 7 Оферти.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Сплатити послуги Виконавця в розмірі та термінах, передбачених у цій Оферті.

3.2.2. Не проводити записи трансляцій онлайн-заходів та їх відеозаписів, майстер-класів і не поширювати їх (в будь-якому вигляді, в тому числі у формі розміщення

в мережі інтернет) без згоди Виконавця, а також від ретрансляції (в тому числі платній) навчання для осіб, які не укладали з Виконавцем договору на участь в онлайн навчанні.

3.2.3. Замовник зобов’язується надавати достовірну і в разі потреби, повну інформацію при використанні Сайту, заповнити справжні реєстраційні дані, вказавши свої ПІБ, номер телефону та електронну пошту.

3.2.4. Самостійно перевірити дані Замовлення перед його оформленням. Замовник несе повну відповідальність за достовірність інформації і правильність даних, використаних ним при оформленні Замовлення.

3.2.5. Ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення заходу, а також з додатковими вимогами, що пред’являються Виконавцем до оформлення Замовлення. У разі, якщо Замовнику не ясні будь-які умови проведення навчання, в тому числі, порядок оплати, Замовник зобов’язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення — відмовитися від оформлення Замовлення і навчання.

3.3. Відповідальність сторін

3.3.1. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами за будь-які збитки, пов’язані з використанням сайту, вмісту сайту або інших матеріалів, до яких був отриманий доступ з сайту.

3.3.2. Замовник приймає на себе повну відповідальність за отримання унікального доступу до навчання за допомогою онлайн-трансляції. Замовник приймає умови, що його доступ до онлайн-трансляції, їх відео та/або аудіо записів — призначений для його одноосібного перегляду і що будь-яке часткове або повне копіювання та відтворення, передача третім особам, перепродаж без дозволу Виконавця заборонені і є порушенням законодавства України, Білорусі, Казахстану та Росії.

ЗАМОВНИК зобов’язується не вживати НАСТУПНИХ ДІЙ:

Поширювати, копіювання відео навчання будь-яким з можливих способів.

Передавати свій логін і пароль від особистого кабінету на сайті https://advantevent.com

3.3.3. Замовник обізнаний, що онлайн і оффлайн доступ до матеріалів трансляції, який надається Замовнику, є об’єктами авторських прав, що підлягають правовій охороні, а також повністю усвідомлює, що у випадках порушення авторських прав і виняткових прав правовласника Замовник може бути притягнутий до цивільно-правової, адміністративної і кримінальної відповідальності.

3.3.4. Замовник приймає на себе відповідальність за планування часу відвідування заходу. Виконавець не несе відповідальності за невідвідування Замовником заходи при належному виконанні своїх зобов’язань.

3.3.5. Всі матеріали, розміщені на сайті https://advantevent.com, є власністю Виконавця, будь повне або часткове копіювання та відтворення будь-яких матеріалів без дозволу Виконавця – заборонені.

4. Оплата послуг

4.1. Надання послуг за цим Договором проводиться Виконавцем на підставі обраного заходу і заповнення форми Замовлення Замовником в момент оформлення Замовлення і виробленої ним оплати за цей Замовлення на сайті Виконавця https://advantevent.com. Ціна участі в онлайн заході та/або доступу до відеозапису, вказана в самому описі заходу і при оформленні Замовлення.

4.2. Після закінчення процесу онлайн Замовлення, Замовнику буде запропонована оплата банківською картою, через систему платежів LiqPay, встановлену на сайті Виконавця.

4.3. Всі банківські комісії, які утримуються банком за проведення банківських транзакції оплачуються Замовником.

4.4. Факт надання послуг підтверджується внутрішнім електронним реєстром Виконавця, що підтверджує факт участі Замовника в онлайн заході  та/або доступ до його відеозапису (направлення повідомлення Виконавцем Замовнику за адресою електронної пошти, вказаною при реєстрації, інформаційного листа, що Замовнику надано доступ до заходу в його особистому кабінеті), за винятком випадків, коли протягом 3-х робочих днів Виконавцю надходить мотивоване заперечення Замовника, щодо факту надання послуг, їх обсягу та якості. При надходженні такого заперечення, сторони вживають заходів до врегулювання розбіжностей.

5. Порядок надання послуг

5.1. За день до проведення заходу, майстер-класу, Замовник отримує на адресу електронної пошти, вказаною при реєстрації, запрошення на початок події, до якого Замовник може приєднатися в своєму особистому кабінеті, включивши плеєр на відтворення трансляції в зазначений час.

5.2. Протягом всієї трансляції, Замовник має можливість спостерігати відеозображення спікерів і чути їх. Під час трансляції, учасники мають змогу задавати питання спікеру за допомогою онлайн-чату в відведений спікером час. Відповіді на всі залишені в чаті питання Виконавцем, не можуть бути надані під час проведення виступу, але можуть бути надані після виступу або буде записано відео, на якому будуть надані  відповіді.

5.4 Запис проведеного навчання Замовнику надається за допомогою відтворенням відеоматеріалу в особистому кабінеті Замовника, у випадку, якщо сам запис передбачений квитком, купленим Замовником. Опис опцій є при  покупці квитка на захід.

5.5 Якщо придбана лише запис майстер-класу або Семінару (захід), то доступ надається після монтажу відеоматеріалів, але не пізніше 10 днів після закінчення події і на термін, не меньше 21 день від дня публікації змонтованого матеріалу. В особистому кабінеті, вказані дати дії доступу до матеріалів і визначається це, як  — членство.

5.6 Доступ до всіх матеріалів в особистому кабінеті, є тимчасовим і визначається терміном дії членства, не меньше ніж 21 доба і яке може коливатися у сторону збільшення, в залежності від маркетингових заходів. Інформацію про термін дії членства, можна знайти в особистому кабінеті та у повідомленнях на електронну пошту.

6. Технічні умови участі

6.1 Для нормального участі в онлайн заході, необхідно завчасно перевірити готовність комп’ютера, або планшета, або смартфона Замовника і відповідні налаштування доступу до інтернету.

6.2. Для участі в онлайн заході, потрібно мати підключення до швидкісного інтернету, комп’ютер, або планшет, або смартфон і навушники / колонки. Наявність мікрофона або відеокамери не потрібно.

6.3. При низькій швидкості інтернету, можуть виникнути затримки звуку і відео при трансляції онлайн заходу.

6.4. Обов’язковою умовою участі в онлайн заході, є наявність на комп’ютері учасника встановленої програми «Adobe Flash Player» версії не нижче 11.

6.5. Замовнику необхідно заздалегідь обов’язково з’ясувати, яким типом доступу до інтернету забезпечено його комп’ютер, планшет або смартфон. При підключенні через проксі-сервер, трансляція онлайн, як правило, регулярно переривається через наявність спеціальних обмежень на використовуваному Замовником проксі-сервері. Тому, Замовнику, слід заздалегідь зняти відповідні обмеження.

6.6. Рекомендуємо використовувати найостанніші версії наступних Інтернет-браузерів Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox або Safari.

6.7. Для кожного учасника онлайн заходу, здійснюється унікальне шифрування відеозапису трансляції.

7. Розірвання договору та його наслідки

7.1. Кожна із сторін, має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору до початку заходу.

7.2. У разі, коли онлайн захід скасовано або перенесено на іншу дату, Замовник має право відмовитися від виконання Договору і вимагати від Виконавця повернення грошових коштів, сплачених за перенесений / скасоване захід.

7.3. У разі, якщо менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку заходу, Замовник відмовився від виконання Договору з підстав, не пов’язаних з невиконанням Виконавцем своїх зобов’язань за Договором, грошові кошти Замовнику не повертаються.

7.3. Повернення грошових коштів на підставі п.7.2 цього Договору здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Виконавцем заяви Замовника про повернення коштів із зазначенням необхідних банківських реквізитів. У зазначених вище випадках, вимога про повернення повинно бути направлено Замовником Виконавцю за адресою електронної пошти Виконавця: sales@advantevent.com. Виконавець повертає Замовнику кошти за вирахуванням банківської комісії.

7.4. Виконавець не несе відповідальність за технічні збої в трансляції, що відбулися на лініях зв’язку Замовника або з інших технічних причин, що залежать від Замовника та провайдера його інтернет-зв’язку або незалежних від Виконавця.

8. Інші умови

8.1. Замовник дає свою згоду на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення наступних персональних даних, наданих Виконавцю при укладенні цього договору: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, номер телефону та адресу електронної пошти. Дана згода дається без обмеження терміну дії.

8.2. Всі суперечки за цим Договором, сторони вирішують шляхом переговорів. А, в разі незадоволення результатами переговорів, підлягають розгляду в державних судах України, згідно з чинним процесуальним законодавством України

8.3. У разі неналежного виконання або невиконання своїх обов’язків за Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до Цивільним законодавством України.

 

 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ

оферта №1 от 20 сентября 2019 года 

НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВУЕТ С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА ADVANT EVENT, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ПРОЕКТА ПО АДРЕСУ 

https://advantevent.com/oferta/

НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

Индивидуальный предприниматель Платко Наталья Владимировна ЕДРПОУ 2684905220 (далее – Исполнитель), выставляет настоящую публичную оферту для заключение Договора о предоставлении онлайн доступа к онлайн  мероприятиям, проводимым в рамках Компании ADVANT, на нижеследующих условиях: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту (далее – Заказчик), услуги по предоставлению онлайн доступа к онлайн трансляциям мероприятий ADVANT EVENT, а Заказчик обязуется эти услуги принять и оплатить через платёжную систему LiqPay, установленную на сайте Исполнителя https://advantevent.com

1.2. Услуги оказываются в форме обеспечения доступа Заказчика к видео и аудиозаписям, онлайн-трансляциям, мастер-классам ADVANT, проводимых опытными высококвалифицированными спикерами и партнёрами Компании ADVANT через личный кабинет Заказчика.

1.3. Название, программа, цена и сроки проведения онлайн обучения определяются согласно расписанию, размещенному на сайте Исполнителя по адресу: https://advantevent.com и заявке Заказчика, составленной на сайте при онлайн регистрации участия на соответствующие онлайн мероприятие. 

1.4. Акцепт настоящей оферты считается осуществлённым при условии предварительной онлайн регистрации на сайте Исполнителя на соответствующее онлайн-мероприятие и оплате участия в нём. 

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно определять программу, объём и формат проведения онлайн-мероприятий. 

2.1.2. При необходимости, в одностороннем порядке смещать даты проведения обучения, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 10 дней до указанной на сайте Исполнителя по адресу: https://advantevent.com даты его начала. 

2.1.3. Исполнитель вправе заблокировать доступ к материалам сайта для Заказчика, если он своими действиями или бездействием нарушает условия настоящего Договора и/или иные требования Исполнителя. 

2.1.4. Исполнитель вправе произвести проверку данных Пользователя и иных лиц, указанных Пользователем, по критериям Исполнителя. Кроме того, Исполнитель вправе требовать от Пользователя предъявления документов, удостоверяющих его личность, и предоставления иных данных, идентифицирующих Пользователя, в случаях, предусмотренных условиями соответствующих мероприятий, либо законодательством Украины. В случае непредоставления документов, либо несоответствия сведений в них, Исполнитель вправе отказать Пользователю в предоставлении услуг. 

2.1.5. Взыскать с Заказчика убытки в полном объёме в случае нарушения Заказчиком условий Договора. 

2.1.6. При нарушении Заказчиком условий договора по п. 3.3.  настоящего Договора, если доступ к мероприятиям реализуется через онлайн-трансляции,  видео и/или аудио записи, Исполнитель вправе заблокировать доступ без возврата денежных средств. Фактом нарушения может быть вход по уникальной ссылке более чем с 2х устройств и IP-адресов, передаче доступа к личному кабинету, а также иные установленные Исполнителем факты нарушения. 

2.2  Исполнитель обязан: 

2.2.1. Предоставить доступ Заказчику к мероприятию,  организуемого Исполнителем, после акцепта настоящей оферты. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящей оферты. 

2.2.3. Предоставить Заказчику после проведения онлайн обучения доступ к записи проведённого мероприятия в его личном кабинете сайта Исполнителя, если это предусмотрено  опцией билета на мероприятие, который выбрал и оплатил  Исполнитель.

2.2.4. Информировать Заказчика о статусе Заказа и факте поступления оплаты за Заказ. Фактом того, что Заказчик информирован, является факт отправки электронного письма на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации на сайте Исполнителя, содержащего подтверждающую информацию, а также с помощью других видов коммуникации, на подобии Messenger, Viber, Telegram, WhatsApp, SMS.

2.3. Исполнитель не несёт ответственности за недостоверные или ошибочно введённые данные при регистрации, вследствие чего Заказчик не получил письмо или другие виды сообщений 

от Исполнителя, а также в случае, если данные уведомления не были доставлены по причине блокировки провайдера, спам-фильтров и других факторов, не зависящих от Исполнителя. 

3. Права и обязанности Заказчика

3.1 Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств. 

3.1.2. Отказаться от настоящего Договора согласно п. 7 Оферты. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящей Оферте. 

3.2.2. Не производить записи трансляций онлайн мероприятий и их видеозаписей, мастер-классов и не распространять их (в любом виде, в том числе в форме размещения в сети интернет) без согласия Исполнителя, а также от ретрансляции (в том числе платной) обучения для лиц, не заключавших с Исполнителем договора на участие в онлайн обучении. 

3.2.3. Заказчик обязуется предоставлять достоверную и по необходимости, полную информацию при использовании Сайта, заполнить настоящие регистрационные данные, указав свои ФИО, номер телефона и электронную почту. 

3.2.4. Самостоятельно проверить данные Заказа перед его оформлением. Заказчик несёт полную ответственность за достоверность и правильность данных, использованных им при оформлении Заказа. 

3.2.5. Ознакомиться с содержанием, условиями регистрации и порядком проведения мероприятия, а также с дополнительными требованиями, предъявляемыми Исполнителем до оформления Заказа. В случае, если Заказчику не ясны какие-либо условия проведения обучения, в том числе, порядок оплаты, Заказчик обязуется уточнить эти условия, а при невозможности уточнения отказаться от оформления Заказа и обучения. 

3.3. Ответственность сторон 

3.3.1. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности перед Заказчиком или третьими лицами за любой ущерб, связанный с использованием сайта, содержимого сайта или иных материалов, к которым был получен доступ с сайта. 

3.3.2. Заказчик принимает на себя полную ответственность за получение уникального доступа к обучению посредством онлайн-трансляции. Заказчик принимает условия, что его доступ к онлайн-трансляции, та их видео и/или аудио записям, предназначен для его единоличного просмотра и что любое частичное или полное копирование и воспроизведение, передача третьим лицам, перепродажа без разрешения Исполнителя запрещены и являются нарушением законодательства Украины, Беларуси, Казахстана и России.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ: 

Распространять, копировать видеозаписи обучения любым из возможных способов. 

Передавать свой логин и пароль от личного кабинета на сайте https://advantevent.com 

3.3.3. Заказчик осведомлён, что онлайн и оффлайн доступ к материалам трансляции, который предоставляется Заказчику, являются объектами авторских прав, подлежащими правовой охране, а также полностью осознаёт, что в случаях нарушения авторских прав и исключительных прав правообладателя Заказчик может быть привлечён к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. 

3.3.4. Заказчик принимает на себя ответственность за планирование времени посещения мероприятия. Исполнитель не несёт ответственности за непосещение Заказчиком мероприятия при надлежащем выполнении своих обязательств. 

3.3.5. Все материалы, размещенные на сайте https://advantevent.com, являются собственностью Исполнителя, любое полное или частичное копирование и воспроизведение любых материалов без разрешения Исполнителя — запрещены. 

4. Оплата услуг

4.1. Оказание услуг по настоящему Договору производится Исполнителем на основании выбранного мероприятия и заполнения формы Заказа  Заказчиком в момент оформления Заказа и произведённой им оплаты за этот Заказ на сайте Исполнителя https://advantevent.com. Цена участия в онлайн мероприятии, доступу к его видеозаписи, указана  в самом описании мероприятия и при оформлении Заказа.

4.2. По окончании процесса онлайн Заказа, Заказчику будет предложена оплата банковской картой, через систему платежей LiqPay, установленную на сайте Исполнителя. 

4.3. Все банковские комиссии, которые удерживаются банком за проведение банковских транзакции оплачиваются Заказчиком.

4.4. Факт оказания услуг подтверждается внутренним электронным реестром Исполнителя, подтверждающим факт участия Заказчика в онлайн мероприятии и/или доступу к его видеозаписи (направление уведомления Исполнителем Заказчику по адресу электронной почты, указанному при регистрации, информационного письма, что Заказчику предоставлен доступ к мероприятию в его личном кабинете), за исключением случаев, когда в течение 3-х рабочих дней Исполнителю поступает мотивированное возражение Заказчика в отношении факта оказания услуг, их объёма и качества. При поступлении такого возражения, стороны принимают меры к урегулированию разногласий. 

5. Порядок оказания услуг

5.1. За день до проведения мероприятия, мастер-класса, Заказчик получает по адресу электронной почты, указанному при регистрации, приглашение на начало события, к которому Заказчик может присоединиться в своём личном кабинете, включив плеер на воспроизведение трансляции в указанное время.

5.2. В течение всей трансляции мероприятия, Заказчик имеют возможность наблюдать видеоизображение спикеров и слышать их. В ходе трансляции, участники имеют возможность задавать вопросы спикеру посредством онлайн-чата в отведенное спикером время. Ответы на все оставленные в чате вопросы Исполнителем,  не могут быть отвечены в момент проведения выступления, но могут быть отвечены после выступления или записано видео, на котором будут ответы.

5.4 Запись проведенного обучения Заказчику предоставляется посредством воспроизведением видеоматериала в личном кабинете Заказчика, в случае, если сама запись предусмотрена  билетом, купленным Заказчиком. Описание опций, есть при выборе покупки билета на мероприятие. 

5.5 Если приобретена только запись мастер-класса или Семинара (меропритие), то доступ предоставляется после монтажа видеоматериала, но не позднее, чем 10 дней после окончания события и на срок, не менее 21 день со дня публикации смонтированного материала. В личном кабинете, указаны сроки действия доступа к материалам и определяется это как — членство.

5.6 Доступ ко всем материалам в личном кабинете, является временным и определяется сроком действия членства, не менее чем 21 день и которое может колебаться в сторону увеличения, в зависимости от маркетинговых мероприятий. Информацию о сроке действия членства, можно найти в личном кабинете и в сообщениях по электронной почте.

6. Технические условия участия

6.1 Для нормального участия в онлайн мероприятии, необходимо заблаговременно проверить готовность компьютера, или планшета, или смартфона Заказчика и соответствующие настройки доступа к интернету. 

6.2. Для участия в онлайн мероприятии, требуется подключенный к скоростному интернету компьютер, или планшет, или смартфон и наушники/колонки. Наличие микрофона или видеокамеры не требуется. 

6.3. При низкой скорости интернета, могут возникнуть задержки звука и видео при трансляции онлайн мероприятия. 

6.4. Обязательным условием участия в онлайн мероприятии, является наличие на компьютере участника установленной программы «Adobe Flash Player» версии не ниже 11. 

6.5. Заказчику необходимо заранее обязательно выяснить, каким типом доступа к интернету обеспечен его компьютер, планшет или смартфон. Если подключение осуществляется через прокси-сервер, трансляция онлайн, как правило, регулярно прерывается из-за наличия специальных ограничений на используемом Заказчиком прокси-сервере. Поэтому, Заказчику следует заранее снять соответствующие ограничения. 

6.6. Рекомендуем использовать самые последние версии следующих Интернет-браузеров Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox или Safari. 

6.7. Для каждого участника онлайн мероприятия, осуществляется уникальное шифрование видеозаписи трансляции. 

7. Расторжение договора и его последствия

7.1. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора до начала мероприятия. 

7.2. В случае, когда онлайн мероприятие отменено или перенесено на другую дату, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Исполнителя возврата денежных средств, уплаченных за перенесённый/отменённое мероприятие. 

7.3. В случае, если менее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала мероприятия, Заказчик отказался от исполнения Договора по основаниям, не связанным с неисполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, денежные средства Заказчику не возвращаются. 

7.3. Возврат денежных средств на основании п.7.2 настоящего Договора осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. В указанных выше случаях, требование о возврате должно быть направлено Заказчиком Исполнителю по адресу электронной почты Исполнителя: sales@advantevent.com Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за вычетом банковской комиссии.

7.4. Исполнитель не несёт ответственность за технические сбои в трансляции, произошедшие на линиях связи Заказчика или по иным техническим причинам, зависящим от Заказчика и провайдера его интернет-связи или независящим от Исполнителя. 

8. Прочие условия

8.1. Заказчик даёт своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных, предоставленных Исполнителю при заключении настоящего договора: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Данное согласие даётся без ограничения срока действия. 

8.2. Все споры по настоящему Договору, стороны решают путём переговоров. А, в случае неудовлетворения результатами переговоров, подлежат рассмотрению в государственных судах Украины, согласно действующему процессуальному законодательству Украины

8.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по Договору, стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским законодательством Украины.